link do FACE

Wróć


Drukuj
 
Uchwała nr 33/2013
Naczelnej Rady Łowieckiej
z dnia 25 kwietnia 2013

w sprawie:
powołania Zespołu do opracowania nowelizacji zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału


Naczelna Rada Łowiecka, działając na podstawie § 108 pkt 18, w związku z pkt. 12 Statutu PZŁ, uwzględniając opinię Komisji Hodowlanej NRŁ,
postanawia:

powołać Zespół do opracowania projektu zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału po ponad 8 letnim funkcjonowaniu zasad zawartych w uchwale nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w składzie:


Przewodniczący: Dziedzic Roman
Członkowie: Ciepluch Zbigniew

Leszczyński Zygmunt

Łacic Andrzej

Pawliszak Jerzy

Radzikowski Marek

Stokłosa Tadeusz
  
Projekt zasad Zespół przedstawi na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w kwietniu 2014 r.

/-/ Andrzej Gdula
Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej


 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.